"Pomáhám studentům s výběrem tématu, napsáním a obhájením bakalářské nebo diplomové práce. "

Celý svůj profesní život se věnuji  studentům na vysokých školách a také svému podnikání zaměřenému na vazbu a tisk závěrečných prací.

Sama jsem vystudovala vysokou školu, kde jsem obhájila nejprve bakalářskou, potom diplomovou a nakonec i disertační práci.

se svými studenty jsem:

 • napsala více než 200 bakalářských a diplomových prací
 • jako oponent jsem zpracovala více než 700 posudků
 • byla jsem u obhajoby více než 400 prací 
 • více než 25 000 studentů jsem provedla závěrečnou fází, tedy tiskem a vazbou jejich práce
 • přečetla jsem nebo mi prošlo rukama více než 2 000 000 stránek bakalářek a diplomek

… moje cesta

Stále si dobře vzpomínám na období, kdy jsem závěrečné práce psala i já. Zabralo mi to spousty času a energie. A přestože je to už opravdu dlouhá doba, ještě dnes si pamatuju chvíle beznaděje a trápení se u psaní. Často jsem řešila psaní způsobem “pokus – omyl” a doufala, že jsem jsem si vybrala správný směr a nebudu muset celou část zpracovávat znovu.

Disertační práci jsem “překopávala” celkem 8x, a to nejčastěji v noci, protože přes den jsem pracovala. Od svých vedoucích jsem dostávala rady pouze a jen k tématu práce, chyběla mi praktická opora v psaní. Musela jsem přečíst desítky jiných prací, abych vůbec věděla, co přesně mám psát a jaký má být výsledek. A nikdy jsem nevěděla, zda beru inspiraci u správných lidí.

… tak jako já, i moji studenti a zákazníci, se při psaní práce mnohdy velmi trápí

Přestože jsem odborně tématům velmi dobře rozuměla, samotné psaní pro mne bylo časově a energeticky velmi náročné. Hodně jsem se bála, že moje práce bude podobná s těmi, které jsem si brala pro inspiraci, že to bude “plagiát”. Každou konzultaci s mými vedoucími práce jsem se třepala, že mne vyhodí, nebo že budu muset pracně vytvořené části znovu předělávat. A občas se tak také stalo.
 
Dobře si pamatuju hodiny prosezené u počítače, kdy se mi podařilo vyplodit pracně tak maximálně jeden odstavec. Práce mi nešla, neměla jsem systém a skákala jsem z jedné části do druhé.

opravdu musím napsat 40 – 50 – 80 nebo snad i více stran ...?

V pozdějších letech, jako vedoucí studentů a také jako podnikatelka s vazbou a tiskem, jsem viděla (a stále vidím), že se studenti trápí v podstatě pořád stejně a řeší stejné problémy jako já před 10 – 15 lety.  

a jako vedoucí nebo oponent se často trápím i já ...

Z mých zkušeností vím, že:

 • Více než 70 % prací se tiskne a váže na poslední chvíli
  se slovy „před chvíli jsem to teprve dopsal a zítra to musím odevzdat“….“nemám ani čas vše pořádně zkontrolovat“
 • Téměř 30% všech studentů se vrátí kvůli předělání vazby,
  protože těsně před odevzdáním v práci našli ještě zásadní chyby

Tohle ale nemusí být Váš případ!

Když vedu studenty v psaní jejich práce, snažím se jim dávat rady, které mne samotné chyběly. Mnoha z mých studentů se psaní práce zjednodušší, jde od ruky, jednodušší je i příprava obhajoby a pak i samotná obhajoba.

Protože jsem u akademické práce podnikala a měla děti, umím pracovat s časem na maximum. 

Time management je moje silná stránka! 

Díky mojí 20 leté praxi v podnikání, nejsem pouhým teoretikem, ale naopak mám kontakt s praxí a mnoho zkušeností. 

 
Psaní práce, ať už bakalářské, diplomové .. disertační či jiné, je jako projekt. Má svůj začátek, konec, kritickou cestu. Má milníky a dílčí úkoly. A také úspěšným napsáním práce to nekončí, závěrem celého snažení je úspěšná obhajoba. 

Svými znalostmi, zkušenostmi a praktickými radami, pomáhám studentům k úspěšnému zakončení jejich studia. Snažím se, aby bakalářská nebo diplomová práce nebyla pouhým dokumentem, který je založen v knihovně, ale aby sloužila v budoucím (či současném) profesním nebo podnikatelském životě.