"Pomáhám studentům s bakalářskou nebo diplomovou prací pro dosažení jejich vytoužené kariéry."

Jste zaseklí a nevíte,
jak dál?

Nakopnu vás na 15min konzultaci ZDARMA!

Celý svůj profesní život se věnuji studentům na vysokých školách a také svému podnikání zaměřenému na vazbu a tisk závěrečných prací.

Sama jsem vystudovala vysokou školu, kde jsem obhájila nejprve bakalářskou, potom diplomovou a nakonec i disertační práci.

Se svými studenty jsem:

 • napsala více než 200 bakalářských a diplomových prací
 • jako oponent jsem zpracovala více než 700 posudků
 • byla jsem u obhajoby více než 400 prací 
 • více než 25 000 studentů jsem provedla závěrečnou fází, tedy tiskem a vazbou jejich práce
 • přečetla jsem nebo mi prošlo rukama více než 2 000 000 stránek bakalářek a diplomek

Moje cesta...

Stále si dobře vzpomínám na období, kdy jsem závěrečné práce psala i já. Zabralo mi to spousty času a energie. A přestože je to už opravdu dlouhá doba, ještě dnes si pamatuju chvíle beznaděje a trápení se u psaní. Často jsem řešila psaní způsobem “pokus – omyl” a doufala, že jsem jsem si vybrala správný směr a nebudu muset celou část zpracovávat znovu.

Disertační práci jsem “překopávala” celkem 8x, a to nejčastěji v noci, protože přes den jsem pracovala. Od svých vedoucích jsem dostávala rady pouze a jen k tématu práce, chyběla mi praktická opora v psaní. Musela jsem přečíst desítky jiných prací, abych vůbec věděla, co přesně mám psát a jaký má být výsledek. A nikdy jsem nevěděla, zda beru inspiraci u správných lidí.

Tak jako já, i moji studenti a zákazníci se při psaní práce mnohdy velmi trápí

Přestože jsem odborně tématům velmi dobře rozuměla, samotné psaní pro mne bylo časově a energeticky velmi náročné. Hodně jsem se bála, že moje práce bude podobná s těmi, které jsem si brala pro inspiraci, že to bude “plagiát”. Každou konzultaci s mými vedoucími práce jsem se třepala, že mne vyhodí, nebo že budu muset pracně vytvořené části znovu předělávat. A občas se tak také stalo.
 
Dobře si pamatuju hodiny prosezené u počítače, kdy se mi podařilo vyplodit pracně tak maximálně jeden odstavec. Práce mi nešla, neměla jsem systém a skákala jsem z jedné části do druhé.

Opravdu musím napsat 40 – 50 – 80 nebo snad i více stran?

V pozdějších letech, jako vedoucí studentů a také jako podnikatelka s vazbou a tiskem, jsem viděla (a stále vidím), že se studenti trápí v podstatě pořád stejně a řeší stejné problémy jako já před 10 – 15 lety.  

Z mých zkušeností vím, že:

 • Více než 70 % prací se tiskne a váže na poslední chvíli!
  Vysokoškolácí přicházejí se slovy: "Před chvíli jsem to teprve dopsal/a a zítra to musím odevzdat... Nemám ani čas vše pořádně zkontrolovat."
 • Téměř 30 % všech studentů se vrátí kvůli předělání vazby...
  Protože těsně před odevzdáním v práci našli ještě zásadní chyby.

Tohle ale nemusí být váš případ!

Když vedu studenty v psaní jejich práce, snažím se jim dávat rady, které mne samotné chyběly. Mnoha z mých studentů se psaní práce zjednodušší, jde od ruky, jednodušší je i příprava obhajoby a pak i samotná obhajoba.

Protože jsem u akademické práce podnikala a měla děti, umím pracovat s časem na maximum. 

Time management je moje silná stránka! 

Díky mojí 20leté praxi v podnikání nejsem pouhým teoretikem, ale naopak mám kontakt s praxí a mnoho zkušeností. 

Psaní práce, ať už bakalářské, diplomové, disertační či jiné, je jako projekt. Má svůj začátek, konec, kritickou cestu. Má milníky a dílčí úkoly. A také úspěšným napsáním práce to nekončí, závěrem celého snažení je úspěšná obhajoba. 

Jak se kvalitně připravit na psaní bakalářské práce?

CESTA ÚSPĚŠNÉHO BAKALÁŘE

Stáhněte si neobvyklý PDF návod ZDARMA, díky kterému projdete s větší jistotou od přípravy přes psaní bakalářky až po úspěšnou obhajobu!