Ing. Lucie Mašterová, Ph.D.

Purkyňova 85

612 00 BRNO

IČ: 75704820

e-mail: lucie@luciemasterova.com