Jak je důležité míti oponenta

Nejen oponenta, ale správného oponenta. Na to vám chci přinést pár tipů v tomto článku. Bakalářskou nebo diplomovou práci hodnotí vedoucí práce a takzvaný oponent nebo recenzent. Jeho úkolem je práci přečíst a vypracovat na ni písemné hodnocení, které doručí vedoucímu katedry. Zároveň se stává členem příslušné zkušební komise. Ve většině případu však není nutné, aby se na zkoušku dostavil, stačí, když položí v posudku své doplňující dotazy, na které student v průběhu zkoušky odpovídá.

Na některých školách oponenta určuje škola, ale je stále mnoho míst, kde je výběr oponenta na studentech. Je vždy dobré se na tuto možnost zeptat vedoucího práce, co nejdříve, abyste tuto možnost mohli využít. Právě pro tento případ se hodí vědět pár informací ze zákulisí.

            Velmi často student píše práci o firmě, instituci nebo produktu. V praxi to znamená, že pro svou práci musí „někde“ čerpat informace.

A tam „někde“ hledejte oponenta v první řadě…

Většinou totiž ví o problematice, o které bude práce, nejvíce. Je to také pro většinu vedoucích práce dobrý argument, proč by ten člověk měl být vaším oponentem. Takže se „někde“ pořádně rozhlédněte kolem sebe a vytipujte si pár lidí, kteří splňují požadavky na oponenta. Ty oslovte. 

            Pokud svoje „někde“ nemáte, můžete se také porozhlédnout ve svém okolí po vhodném kandidátovi na oponenta. Určitě znáte spoustu lidí, kteří vám rádi oponenturu poskytnou. 

Jaké jsou požadavky na oponenta?

Většinou by oponent měl splňovat základní požadavek, a to vysokoškolské vzdělání. Například na VŠE je stanoveno ve studijním řádu (čl. 12) toto: „Oponentem diplomové práce musí být vysokoškolsky vzdělaný odborník z praxe nebo akademický pracovník.“  Určitě se do studijního řádu mrkněte. 

            Proč vás k tomu tak nutím? Protože je to vždycky lepší než úplně cizí, byť odborník, který vaši práci „rozcupuje“ a dá vám zbytečně špatné hodnocení. Řeknu vám to na jednom příkladě, který se opravdu stal. 

            Studentka UTB Zlín podcenila možnost zvolit si svého oponenta sama, i když tuto možnost měla. Vedoucí práce jí tedy oponenta vybral sám a stalo se to, že se mu její práce vůbec nelíbila. Byl to sice odborník na její téma, ale v jiném oboru, a tak její práci doslova ztrhal.  Nakonec za tuto práci obdržela známku E.

Dovedete si představit ty nervy? Jít s hodnocením E k obhajobě je prostě děsivé. Tomu se na 100% mohla výběrem správného oponenta vyhnout. Nakonec tu práci sice obhájila, ale zbytečně se měsíc stresovala.

            Většina fakult externím oponentům nabízí nějakou odměnu, tak se na to určitě mrkněte taky. Také je to prestižní záležitost a oponent už je ve vaší práci uveden navždy. Můžete to použít při oslovovaní vašeho budoucího oponenta. 

V případě, že byste potřebovali externího oponenta s bohatou praxí, můžete se také obrátit na mě. Pokud budu mít volnou kapacitu, ráda se s vámi domluvím. 

Pomáhám ženám skloubil podnikání a rodinný život. Hledám cesty, jak být úspěšná a samostatná žena, podnikatelka, ale i máma a partnerka. podrobněji o mne si přečtete tady >>
Komentáře